menu xo so
Hôm nay: Thứ Bảy ngày 22/06/2024
ket qua xo so hom nay

XSMT 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Trung 1 tháng - SXMN 30 ngày

XSMT Thứ 6, XS miền Trung 21/06/2024

GGia LaiNinh Thuận
84580
7290526
62283 0628 60947235 5810 6074
537049863
448516 96362 54329 53374 45531 06159 7111875104 88198 67904 27263 31435 72927 16289
344103 1897300756 39628
20137548107
13678623195
ĐB452758745454
ĐầuGia LaiNinh Thuận
04,34,4,7
16,80
28,96,7,8
315,5
45-
59,86,4
623,3
74,3,54
83,60,9
90,48,5

Nhận KQ xổ số Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQ xổ số Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XSMT Thứ 5, XS miền Trung 20/06/2024

GBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
8725113
7519010255
63975 8568 69612556 5755 77928095 7309 4963
5388806033837
437128 82228 11071 11578 83814 45221 3917899576 31976 49249 17940 29171 42108 9076580507 72924 79075 97868 63137 12134 48406
340083 0429833877 4229768369 42245
2267712535727969
1019682156798027
ĐB283930904097325633
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0-3,89,7,6
19,403
28,8,1-4,7
30-7,7,4,3
4-9,05
5-1,6,5,75
68,1,85,73,8,9,9
72,5,1,8,8,16,6,1,75
88,3--
982,7,75

Nhận Kết quả xổ số Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận Kết quả xổ số Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận Kết quả xổ số Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 4, Sổ số miền Trung 19/06/2024

GĐà NẵngKhánh Hòa
83997
7372630
69942 3835 52222006 0062 5217
528302788
405504 24058 00358 99749 53019 81271 3528049538 50361 69124 03791 73475 85951 34984
367855 6898707712 31442
24977887584
17478519828
ĐB573990290340
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
046
197,2
224,8
39,5,00,8
42,92,0
58,8,51
6-2,1
72,1,85
80,7,58,4,4
907,1

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

KQXSMT Thứ 3, XS MT 18/06/2024

GĐắk LắkQuảng Nam
80017
7536177
66934 3344 85966148 8070 9175
538038157
425945 31024 39470 85099 80650 56972 2596883863 35030 29376 05703 65753 94623 63446
326567 7352650640 96348
20695844930
19584643591
ĐB599625602502
ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
00,33,2
1-7
24,6,53
36,40,0
44,5,68,6,0,8
50,87,3
68,73
70,27,0,5,6
8--
96,91

Nhận Kết quả xổ số Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận Kết quả xổ số Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XSMT Thứ 2, KQXSMT 17/06/2024

GHuếPhú Yên
83252
7928310
67116 3647 14603809 1169 7186
542722208
439019 23255 94294 90867 33123 64482 3659765161 93562 63348 36612 69215 33771 59668
385797 9455927812 63341
20120835684
18884935603
ĐB208827242677
ĐầuHuếPhú Yên
089,8,3
16,90,2,5,2
28,3,7-
32-
47,98,1
55,92
60,79,1,2,8
721,7
826,4
94,7,7-

Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)

SXMT Chủ Nhật, XSMTrung 16/06/2024

GHuếKon TumKhánh Hòa
8651542
7913156620
67291 9110 43475343 3045 47732633 6973 9013
5868733784876
453723 42624 67789 22819 41297 11693 1402725171 47526 43781 48575 23629 76916 8981873401 12082 61136 51238 71154 11014 74719
357410 7516414644 3931543477 49775
2015754184737145
1707002767288134
ĐB756893798207168831
ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
0071
13,0,9,05,6,8,53,4,9
23,4,76,90
3--3,6,8,4,1
473,5,4,72,5
5-64
65,4--
753,8,1,5,23,6,7,5
87,912
91,7,3,3--

Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 7, XSMTrung 15/06/2024

GĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
8945144
7044014589
68700 9307 65042501 3742 30885156 8485 8176
5619323726823
424936 10324 40561 59366 53542 90583 1604258149 97212 35062 77664 77063 58594 8707456950 17375 11913 42672 20476 09095 04793
393205 4428651635 2287995946 02642
2849151292855073
1169024930258837
ĐB424008588522701315
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
00,7,4,5,2,81,2-
154,23,5
248,23
3657
44,2,22,94,6,2
5-16,0
61,62,4,3-
7-2,4,96,5,2,6,3
83,689,5
94,345,3

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 6, XSMTR 14/06/2024

GGia LaiNinh Thuận
87880
7584936
69372 7352 24980544 8895 5307
504294849
458376 92812 63438 97336 07622 22355 3989760225 40961 90668 23601 84943 79812 78764
321790 4460730265 33615
28794103707
12923554744
ĐB275418338892
ĐầuGia LaiNinh Thuận
077,1,7
12,82,5
29,25
38,6,56
414,9,3,4
52,5-
6-1,8,4,5
78,2,6-
840
98,7,05,2

Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Sổ số miền Trung Thứ 5, XS MT 13/06/2024

GBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
8325970
7655223683
66342 0448 62025053 0045 29506647 0593 8352
5714112327130
423089 62436 21031 07927 96222 61079 0171411815 04168 05264 04864 51517 01231 0096510260 99781 07493 26615 58886 51426 86473
308921 2877790322 3869147466 45625
2370987239504855
1992042205037000
ĐB866431289941106727
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
02,4-0
145,75
27,2,13,26,5,7
32,6,1,12,10
42,8,15,17
559,3,0,02,5
6-8,4,4,50,6
79,7-0,3
89-3,1,6
981,53,3

Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Sổ xố miền Trung Thứ 4, KQXS miền Trung 12/06/2024

GĐà NẵngKhánh Hòa
85978
7571657
63347 9950 57335443 6402 7710
545158414
429066 41051 53181 35748 29465 73385 5197845383 48590 51721 94444 22781 75101 81247
314176 0723250957 41738
29882278547
16536704189
ĐB237610268689
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
0-2,1
15,00,4
221
33,28
47,83,4,7,7
59,0,17,7
66,5,7-
71,8,68
81,53,1,9,9
9-0

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XS miền Trung Thứ 3, XS MT 11/06/2024

GĐắk LắkQuảng Nam
82277
7083735
65650 3657 84326199 7647 3710
554791766
457376 70968 10096 56801 30901 04964 8501131577 80708 46224 09289 42486 05261 89473
358717 0204098278 47080
20667928103
18075821513
ĐB116270772841
ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
01,18,3
11,70,3
224
325
407,1
50,7,8-
68,46,1
79,6,9,07,7,3,8
839,6,0
969

Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XSMT Thứ 2, XS miền Trung 10/06/2024

GHuếPhú Yên
84079
7114450
67409 8934 39239718 6270 1081
566861177
415063 16843 29030 02831 52710 36697 8818950290 50779 73449 41375 07553 62374 99856
368183 9823262666 93448
20381739039
11880307448
ĐB461491248292
ĐầuHuếPhú Yên
09,3-
14,0,78
23-
34,0,1,29
40,39,8,8
5-0,3,6
636
7-9,0,7,9,5,4
86,9,31
97,10,2

Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XSMT Chủ Nhật, XS miền Trung 09/06/2024

GHuếKon TumKhánh Hòa
8807422
7601726937
65174 4831 79005730 3203 85730050 8918 5702
5304946552747
445378 49024 56169 77816 37384 81754 8494840123 53086 59401 07225 98093 80233 1456688096 09398 75555 68340 44903 34139 53589
316146 7463172412 1305187560 34287
2797764450962907
1463629542068310
ĐB831147083627720703
ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
01,03,1,92,3,7,3
1628,0
246,3,5,0,72
31,10,37,9
49,8,6,7-7,0
545,10,5
69,260
74,8,64,3-
80,469,7
9-36,8

Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XSMT Thứ 7, XS miền Trung 08/06/2024

GĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
8529347
7678023015
64312 0492 95295460 6241 87095807 9180 5133
5360114061799
422932 07055 72358 56795 82267 52260 9785752235 92021 43478 72889 20233 50061 0351410205 26667 64908 69378 20365 11354 82420
383744 1477626419 8936241043 66245
2889970760505902
1244526913469732
ĐB169163976944539125
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
019,6,57,5,8,2
124,95
293,10,5
325,3,43,2
441,47,3,5
52,5,8,7,2-4
67,0,30,1,27,5
78,688
8-90
92,5,739

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

KQXS miền Trung Thứ 6, XSMTrung 07/06/2024

GGia LaiNinh Thuận
81947
7643332
68898 8885 46835717 2965 6926
597584170
491634 52490 42283 53641 07631 40391 9887808537 37651 87964 72772 96217 89693 95308
338236 1601818558 60480
26435283476
10729541537
ĐB247798060422
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0-8
19,87,7
2-6,2
34,1,62,7,7
43,17
58,21,8
6-5,4
780,2,6
85,3,30
98,0,1,5,83

Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

KQXS MT Thứ 5, KQXS miền Trung 06/06/2024

GBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
8664053
7851692990
67392 9523 16987440 9950 41154086 2953 6625
5430270851128
453119 22969 65963 29968 39687 75973 8065811894 95565 69818 02596 32228 37013 7913993551 40246 31750 40031 20434 22726 36554
359842 6930709718 8107581924 34899
2450362659652675
1371268635622060
ĐB609435574749033997
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
02,7--
195,8,3,8-
23,685,8,6,4
36,591,4
420,0,96
51,80,63,3,1,0,4
66,9,3,850
7355
8756
92,82,4,6,60,9,7

Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XSMT Thứ 4, XS miền Trung 05/06/2024

GĐà NẵngKhánh Hòa
82798
7027418
68547 5924 70633195 1167 0278
554004769
453059 38671 82565 40147 91999 30935 8442945677 27647 42031 16608 45285 53304 48394
317408 1657213038 94150
21218220908
10323176366
ĐB617219206039
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00,88,4,8
198
27,7,4,9-
35,11,8,9
47,77
590
63,57,9,6
71,28,7
825
998,5,4

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XSMT Thứ 3, XS miền Trung 04/06/2024

GĐắk LắkQuảng Nam
87713
7106195
67773 1915 94481199 8607 6479
567531765
490777 35605 53423 75844 29003 26769 3328605406 38440 04408 72469 80687 18845 45682
388041 5537559301 02884
21839050136
15485267993
ĐB103914436116
ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
06,5,37,6,8,1
15,43,6
23-
3-6
48,4,10,5
53,2-
695,9
77,3,7,59
867,2,4
905,9,3

Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 2, Sổ số miền Trung 03/06/2024

GHuếPhú Yên
89868
7060841
69640 4445 16493940 3386 0929
505891053
441331 74787 86423 56834 98585 10765 0575516482 06804 77827 34762 80709 78495 47764
339881 9285182269 90592
20120217753
19067746103
ĐB649207959209
ĐầuHuếPhú Yên
02,74,9,3,9
1--
239,7
31,4-
40,5,91,0
55,13,3
60,58,2,4,9
77-
89,7,5,16,2
985,2

Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)

KQXSMT Chủ Nhật, XS MT 02/06/2024

GHuếKon TumKhánh Hòa
8751234
7500565422
62660 2462 47125624 7222 38669123 8720 3539
5443739848751
400848 52355 64931 06979 65851 52336 0642630663 57355 42443 18509 12059 42552 2719928421 40072 95592 37620 68406 76710 05247
382225 5444022618 0837858346 75275
2048122758061804
1857688499055513
ĐB356024107816084132
ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
0096,4
12,22,8,60,3
26,5,44,22,3,0,1,0
37,1,6-4,9,2
48,037,6
55,15,9,21
60,2,85,6,3-
75,982,5
8-4,0-
9-9,02

Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XSMT Thứ 7, KQXSMT 01/06/2024

GĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
8405772
7003181569
68350 6374 96451734 5259 62421852 2668 5716
5614300073733
461322 12257 94055 07278 19401 69082 2326532703 09313 18838 83042 65939 32614 0259883942 59728 29169 01697 80635 54313 76660
341628 0174986759 1659036740 25729
2938797859374152
1266373909802157
ĐB661914782998687059
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
03,17,3-
143,46,3
22,8-8,9
374,8,93,5
40,5,3,92,22,0
50,7,57,9,92,2,7,9
65-9,8,9,0
74,8,9-2
821-
9-8,0,3,8,87

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 6, XSMTrung 31/05/2024

GGia LaiNinh Thuận
80900
7042300
63917 8194 44115366 7215 6839
557887674
478502 29821 60088 48029 13555 93104 2257300616 94510 60698 15099 54310 06816 70525
387368 1672149308 62799
26980505664
12950255029
ĐB087970467613
ĐầuGia LaiNinh Thuận
09,2,4,5,20,0,8
17,15,6,0,0,6,3
21,9,15,9
3-9
42-
55-
686,4
73,04
88,8-
948,9,9

Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 5, XSMTrung 30/05/2024

GBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
8430158
7908151321
69865 5283 69605608 7774 65029291 0270 1862
5682260411589
436001 06062 56804 77846 63843 10965 8373480342 13395 13625 61962 13382 11466 5755064552 28620 74029 63065 48133 13244 09830
379868 3047053572 7377012231 97185
2701337889302029
1462039425241291
ĐB109868791206929844
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
08,1,4,31,8,2,6-
1---
2251,0,9,9
34,3-3,0,1
43,6,31,24,4
5-1,0,28,2
65,0,2,5,8,82,62,5
704,2,00
8329,5
9-5,31,1

Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

SXMT Thứ 4, XSMTR 29/05/2024

GĐà NẵngKhánh Hòa
87021
7652552
67570 8270 44529329 2274 5079
530748944
462200 16200 78905 09266 91766 98022 8153635202 36593 77991 11864 21473 49762 15619
380794 8732226127 63914
23232718628
10570916049
ĐB526514749809
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00,0,5,92,9
149,4
22,2,71,9,7,8
36-
4-4,9
52,22
66,64,2
70,0,0,44,9,3
8--
943,1

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Sổ số miền Trung Thứ 3, XS MT 28/05/2024

GĐắk LắkQuảng Nam
87945
7448261
67153 2618 94073516 5288 6026
573614768
409564 59050 95890 00187 82057 22367 3063919957 94917 70752 86176 33409 74797 77024
370050 6079309554 38341
21142660767
19309869249
ĐB704294461903
ĐầuĐắk LắkQuảng Nam
079,3
186,7
266,4
39-
485,1,9
53,0,7,07,2,4
61,4,71,8,7
796
878
90,3,8,47

Nhận KQXS Đắk Lắk, soạn XSDLK gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Nam, soạn XSQNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Sổ xố miền Trung Thứ 2, KQXS miền Trung 27/05/2024

GHuếPhú Yên
86736
7782375
64588 3163 59183057 8466 0270
572653618
428384 96240 70844 33107 31976 97097 5884103302 01559 49520 70970 89334 91406 56088
322245 4645126659 85592
25626596915
18165059743
ĐB709514362471
ĐầuHuếPhú Yên
072,6
18,48,5
2-0
3-6,4
40,4,1,53
51,07,9,9
67,3,5,56
765,0,0,1
82,8,48
972

Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XS miền Trung Chủ Nhật, XS MT 26/05/2024

GHuếKon TumKhánh Hòa
8573679
7157405285
61484 7258 64903776 6702 57425196 3481 3243
5095662158751
411583 87566 76870 30662 53813 12241 6703270172 81041 41556 25685 11900 25330 3135698918 21097 92334 65407 28483 25384 85512
316117 0182974690 2180102839 96116
2991459075685452
1883514494983429
ĐB306035255020051987
ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
0-5,2,0,17
13,758,2,6
2909
32,56,04,9
41,52,1,93
57,7,8,6,16,6,61,2
66,2--
706,29
84,355,1,3,4,7
9006,7

Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

KQXS miền Trung Thứ 7, XSMTrung 25/05/2024

GĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
8889984
7881091033
67896 4981 35448037 1549 67047080 1757 6006
5506253458286
410838 51168 45114 42798 97620 05078 1104723488 98913 51174 13360 04073 14859 5284761167 12217 62875 92445 43902 59322 73331
382867 7042371548 6289281761 44140
2174404417804421
1747593727881930
ĐB476726743279685962
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0-46,2
1437
20,3,6-2,1
3873,1,0
44,7,09,5,7,85,0
5997
62,8,707,1,2
784,3,8,8,95
88,1,184,0,6
96,89,1,2-

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

KQXS MT Thứ 6, KQXS miền Trung 24/05/2024

GGia LaiNinh Thuận
87472
7665512
60706 8808 10792272 0302 2313
516085712
414228 29117 07704 35411 64460 03950 8339374442 03039 79493 02131 84448 48641 95921
323283 4403253581 78232
26076295710
14629624585
ĐB397150052482
ĐầuGia LaiNinh Thuận
06,8,8,42
17,12,3,2,0
281
329,1,2
4-2,8,1
50,0-
65,0,2-
74,92,2
831,5,2
93,63

Nhận KQXS Gia Lai, soạn XSGL gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn XSNT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

XSMT Thứ 5, XS miền Trung 23/05/2024

GBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
8520843
7814954465
62985 9681 94312997 0888 73406296 2806 8918
5657818620892
456586 31309 27709 97043 68173 32473 4271792594 30420 51114 98332 45629 40880 1128998001 71124 94815 08705 93489 58973 32663
348938 8161834039 6251987663 27331
2639914401184043
1462476592783963
ĐB725475193859052696
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
09,986,1,5
14,7,84,9,18,5
2-0,9,74
31,82,91
43,703,3
524,9-
6-25,3,3,3
78,3,3,5-3
85,1,68,0,99
917,46,2,6

Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

SỔ KẾT QUẢ XSMT 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KQXSMT TRONG 1 THÁNG

XSMT 30 ngày hay KQXSMT 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Trung trong vòng 30 lần quay gần nhất, được Xoso.com.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí. Xoso.com.vn mang may mắn cho bạn!

Thông tin XSKT miền Trung

Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.

Chúc bạn May mắn!
len dau
X