menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 16/06/2024
ket qua xo so hom nay

Thống kê Loto từ 01 - 45 XS Mega 6/45 chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 16/05/2024 đến ngày 16/06/2024

SốLần xuất hiện
01 1.28% (1 lần)
02 5.13% (4 lần)
03 1.28% (1 lần)
04 5.13% (4 lần)
05 2.56% (2 lần)
06 0.00% (0 lần)
07 1.28% (1 lần)
08 3.85% (3 lần)
09 1.28% (1 lần)
10 2.56% (2 lần)
11 2.56% (2 lần)
12 0.00% (0 lần)
13 2.56% (2 lần)
14 2.56% (2 lần)
15 3.85% (3 lần)
16 0.00% (0 lần)
17 1.28% (1 lần)
18 0.00% (0 lần)
19 3.85% (3 lần)
20 0.00% (0 lần)
21 1.28% (1 lần)
22 2.56% (2 lần)
23 3.85% (3 lần)
24 2.56% (2 lần)
25 7.69% (6 lần)
26 2.56% (2 lần)
27 5.13% (4 lần)
28 2.56% (2 lần)
29 1.28% (1 lần)
30 1.28% (1 lần)
31 1.28% (1 lần)
32 1.28% (1 lần)
33 1.28% (1 lần)
34 2.56% (2 lần)
35 2.56% (2 lần)
36 0.00% (0 lần)
37 2.56% (2 lần)
38 0.00% (0 lần)
39 5.13% (4 lần)
40 2.56% (2 lần)
41 2.56% (2 lần)
42 1.28% (1 lần)
43 2.56% (2 lần)
44 0.00% (0 lần)
45 2.56% (2 lần)
len dau
X