menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 16/06/2024
ket qua xo so hom nay

Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XSMB gửi 8136

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

SốLần xuất hiện
00 0.74% (6 lượt)
01 0.99% (8 lượt)
02 0.74% (6 lượt)
03 0.86% (7 lượt)
04 1.23% (10 lượt)
05 0.62% (5 lượt)
06 0.99% (8 lượt)
07 0.99% (8 lượt)
08 1.23% (10 lượt)
09 1.48% (12 lượt)
10 1.73% (14 lượt)
11 0.74% (6 lượt)
12 1.85% (15 lượt)
13 0.49% (4 lượt)
14 0.99% (8 lượt)
15 1.36% (11 lượt)
16 0.86% (7 lượt)
17 0.62% (5 lượt)
18 0.99% (8 lượt)
19 1.11% (9 lượt)
20 0.86% (7 lượt)
21 1.23% (10 lượt)
22 1.73% (14 lượt)
23 0.74% (6 lượt)
24 0.74% (6 lượt)
25 1.23% (10 lượt)
26 0.86% (7 lượt)
27 0.49% (4 lượt)
28 0.62% (5 lượt)
29 1.11% (9 lượt)
30 0.99% (8 lượt)
31 0.62% (5 lượt)
32 1.73% (14 lượt)
33 1.11% (9 lượt)
34 0.25% (2 lượt)
35 0.74% (6 lượt)
36 0.37% (3 lượt)
37 0.99% (8 lượt)
38 0.49% (4 lượt)
39 1.11% (9 lượt)
40 0.86% (7 lượt)
41 1.36% (11 lượt)
42 0.62% (5 lượt)
43 1.23% (10 lượt)
44 1.23% (10 lượt)
45 1.36% (11 lượt)
46 0.86% (7 lượt)
47 0.86% (7 lượt)
48 0.99% (8 lượt)
49 0.99% (8 lượt)
50 1.23% (10 lượt)
51 0.25% (2 lượt)
52 1.36% (11 lượt)
53 1.11% (9 lượt)
54 0.74% (6 lượt)
55 0.99% (8 lượt)
56 0.62% (5 lượt)
57 0.86% (7 lượt)
58 0.62% (5 lượt)
59 1.36% (11 lượt)
60 1.11% (9 lượt)
61 1.23% (10 lượt)
62 1.60% (13 lượt)
63 1.23% (10 lượt)
64 0.86% (7 lượt)
65 0.99% (8 lượt)
66 1.23% (10 lượt)
67 1.11% (9 lượt)
68 1.36% (11 lượt)
69 1.36% (11 lượt)
70 1.36% (11 lượt)
71 0.49% (4 lượt)
72 0.62% (5 lượt)
73 0.86% (7 lượt)
74 0.62% (5 lượt)
75 1.48% (12 lượt)
76 0.86% (7 lượt)
77 0.86% (7 lượt)
78 1.60% (13 lượt)
79 0.99% (8 lượt)
80 1.98% (16 lượt)
81 0.99% (8 lượt)
82 1.11% (9 lượt)
83 0.74% (6 lượt)
84 0.74% (6 lượt)
85 1.11% (9 lượt)
86 0.74% (6 lượt)
87 0.99% (8 lượt)
88 0.62% (5 lượt)
89 1.36% (11 lượt)
90 1.48% (12 lượt)
91 0.62% (5 lượt)
92 1.48% (12 lượt)
93 0.49% (4 lượt)
94 0.99% (8 lượt)
95 0.74% (6 lượt)
96 1.48% (12 lượt)
97 0.37% (3 lượt)
98 1.48% (12 lượt)
99 0.49% (4 lượt)

>> Xem kết quả SXMB hôm nay

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

len dau
X